YourDomain.Com © 2006 

 

 

 

Historik

 

Hälsoproffsen startade 1993 i Norrviken. Det var Rotebro Sjukgymnastik på Rotsund Torg som flyttade, bytte namn och utökade verksamheten. Rotebro sjukgymnastik startade ursprungligen på Ytterbyvägen nära Rotebro Centrum 1991.

 

Agneta Tufvesson, leg sjukgymnast, startade och ägde Hälsoproffsen tills Maria Bondesson, leg sjukgymnast, tog över 2005. Under 7 år var praktiken dubbelt så stor som nu men år 2000 övergavs den del som vette mot Norrvikenleden. Orsaken var Landstingets regler med etablering.

 

Tanken med Hälsoproffsen var att samla sjukgymnastik och friskvård under samma tak. När patienten blev utskriven fanns det möjlighet att fortsätta träningen i samma lokaler som tidigare - att känna igen sig och känna igen personalen.

 

Lokalerna målades om i vackra färger och nya britsar och styrketräningsapparater köptes in. Likaså de apparater som behövdes för modern behandling.

 

År 1998 började Agneta utbilda instruktörer i Min QiGong. Det är en qigong som hon själv skapat för svensk sjukvård. Den används även inom friskvården. Fler än 400 instruktörer är nu utbildade inom Stående och/eller Sittande Min QiGong.

 

Efter många härliga och utmanande år i Norrviken tog Maria beslutet att stänga praktiken och flyttade till Halmstad. Personal och patienter fick möjlighet att forsätta på Aktivera rehab och kiropraktik, som har sina lokaler på Stinsen i Häggvik.

Maria är fortfarande aktiv som leg. sjukgymnast och företaget lever vidare i Halmstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsoproffsen

Maria Bondesson

Leg. sjukgymnast

maria_bondesson@hotmail.com